Previous
  • Искане за закупуване

    Създаване на електронно искане за закупуване с всички необходими реквизити Прочети още

  • Годишни Бюджети

    Справка по бюджетни пера за всички отдели и подотдели. Прочети още

Next

КОНТРО ООД е фирма, която разработва софтуерни продукти за автоматизация на различни бизнес процеси в организацията. Освен с разработването на софтуер, фирмата предоставя и бизнес консултации, свързани с успешното и ефективно внедряване на разработваните софтуерни решения.

Нашата мисия е да предоставяме висококачествени продукти и услуги, с които да автоматизираме ключови процеси в организациите на нашите клиенти като по този начин подобрим тяхната ефективност и ефикасност и им помогнем да спестят време, нерви и пари.