За нас

Мисия

Нашата цел е да предложим на бизнес лидерите и организациите решения за управление и контрол, в унисон с най-добрите и утвърдени бизнес практики. Тези решения да са на възможно най-ниска цена и да им помагат да постигат най-добри резултати.

Ценности

 • Стремим се, предоставяните от нас решения да са опростени и ефективни, като същевременно ги адаптираме към особеностите на клиентите;
 • Фокусирани сме да доставяме продуктите и услугите си своевременно, гъвкаво и с непрекъсната грижа за клиентите;
 • Искаме постоянно да добавяме стойност за партньорите си, като предоставяме най-висококачествени продукти, услуги и подходи за правене на бизнес.

Какво предлагаме

От днешния бизнес лидер се изисква да управлява и контролира поверената му структурна единица с най-малко разходи и с най-добри резултати. Същевременно, скоростта на промяна в средата, външна и вътрешна, се увеличава непрекъснато и едно грешно решение поради непълна, неточна или забавена информация може да доведе до сериозни финансови или репутационни негативи за организацията. Използвайки нашата значителна експертиза в областта на финансите и управлението на бизнес процеси, ние създадохме и предлагаме решение, което позволява на всички бизнес лидери, бързо, лесно и на много конкурентна цена да дигитализарат два ключови бизнес процеса, а именно:

 1. Бюджетиране, контрол и управление на разходи;
 2. Контрол и управление на договори.

Contro позволява на бизнес лидерите, да контролират, управляват и взимат информирани управленски решения за тези важни процеси на база реална информация в реално време.
Използвайки нашето решение, бизнес лидерите спят по-спокойно, защото са сигурни, че разполагат с най-достоверни бизнес данни в реално време, на база на които са взели най-правилното решение.

Решението

Нашето решение е лесен за възприемане и внедряване инструмент, изискващ минимално отделяне на ресурси. Притежава оригинални функционалности – бюджети, одобрения, следене разходи по бюджети/договори и други. Създадено е в следствие на специфична експертиза във финансовото управление и одит, в структурирането и управлението на бизнес процесите в организациите. Вярваме, че ще имате полза от нас, ако се стремите:

 • Да подобрите контрола при изпълнението на доставки към организацията;
 • Да предотвратите преразходи или нарушения на бюджетните рамки;
 • Да въведете дигитализация в управлението и изпълнението на доставки към организацията;
 • Да избегнете тромави или непрозрачни процеси по доставки и взаимоотношения с контрагенти;
 • Да облекчите обслужването на документооборота свързан с договори и доставки;
 • Да имате възможност да изготвяте бързи справки, с два-три клика, по-отношение на различни аспекти на бюджетите, разходите или договорите.

Готови сме да Ви помогнем да постигнете по-добри и резултати с по-малко ресурси! Моля свържете се с нас за демо и презентация!

Заявете демо
chevron-down