За нас

Основатели на фирма КОНТРО ООД са г-н Йордан Карабинов, MBA, ACCA, CIA и г-н Георги Стаматов.

Г-н Карабинов е професионален вътрешен одитор, специалист в сферата на вътрешния контрол и управлението на риска с дългогодишен международен опит в 14 страни в Европа, САЩ и Австралия.

Г-н Карабинов е председател на Управителния съвет на Института на вътрешните одитори в България www.iiabg.org.

Г-н Стаматов е сериен ИТ предприемач с дългогодишен опит в разработването на бизнес софтуери за българския пазар.